Gagamba sa Uhay: Kalipunan ng mga Haiku Epub ↠ Uhay:

Gagamba sa Uhay: Kalipunan ng mga Haiku Katangi tangi at kahanga hanga ang kalipunang ito Para itong isang kambas na may samutsaring tanawin malasin mo t mamamalikmata, lapitan mo t matitinik May kurot ang pagkakalatag ng mga taludtod may haplos ang mga tunog Taglay nito ang mga reyalidad at katotohanan ng buhay na kapwa nagpapasulak at nagpapatiwasay ng damdamin Makikipil na taludturan ngunit may gadaigdig at pandaigdig na kahulugan Tunay na masterado ni Rogelio G Mangahas ang sining ng haiku RUTH ELYNIA S MABANGLO


10 thoughts on “Gagamba sa Uhay: Kalipunan ng mga Haiku

  1. says:

    My first Haiku book Written in Tagalog by Rogelio G Mangahas Translated into English by Marne L Kilates Have you tried reading Haiku It s a very short Japanese poetry It is supposed to have juxtaposition of two contrasting images divided by a verbal punctuation mark It is composed of 17 syllables with 5


  2. says:

    3.5 5 stars


  3. says:

    hyhjjk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top