[Download] ➶ Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar ve Öneriler Author Taha Akyol – Alwaysonltd.co.uk

Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar ve Öneriler Taha Akyol Bu Kitab Nda Ideolojik Kavgalar N Esiri Olan, Lmeye Ve Ld Rmeye Artlanan Gen Lerin Psikolojisini Anlat Yor Ster Solcu, Ister Lk C , Ister Eriat Olsun Her Gen Insan N Bu Kitab Okumas Nda B Y K Yarar Var


About the Author: Taha Akyol

1946 y l nda Yozgat ta do du lk, orta ve lise renimini Yozgat ta tamamlad ktan sonar stanbul Hukuk Fak ltesi ni bitirdi Bir s re Yozgat ta serbest avukat olarak al t ktan sonra Ankara ya ta narak Herg n gazetesinde k e yazarl na ba lad Daha sonra haftal k siyasi haber dergisi Yank da y netici ve ara t rmac olarak al t 1987 y l nda Terc man gazetesinin genel yay n m d r oldu Ayn gazetede k e yazarl yapt.Akyol 1992 y l ndan beri Milliyet gazetesinde k e yaz lar n s rd r yor CNN T rk televizyonunda siyasi ve k lt rel konularda E risi Do rusu program n yap yor ngilizce bilen Akyol, evli ve iki ocuk babas


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top