Lila Ang Kulay ng Pamamaalam Epub Ò Lila Ang Kindle

Lila Ang Kulay ng Pamamaalam May lalaki May babae Pero hindi to k wento ng pag ibig Ng romantikong pag ibig Para sa sumulat, ito ay k wento ng pamamaalam, ng pagyakap at pagtanggap sa buong konsepto nitong binalot ng realidad ng seksualidad, mga di naipadalang liham, at mga panaginip na nakaangkla sa mga gunita ng nakalipas.Pero baka sa yo, bilang mambabasa, iba ang kahulugan ng nobelang to.Balikan ang naglahong alindog ng Imus sa saliw ng gimig ni Ely Buendia at ng Eraserheads, ng mga awit ng The Beatles at ni Morrissey, ng pighati at paglalambing ni Coltrane, Ellington, at Davis, ng walang kapares na tinig ni Rico J Puno at panulat ni Rey Valera, ng kapayakan at aesthetisismo ng dekada 90, at ng latay na pakikipagtipan ng 1956 Sori Yanagi Butterfly stool sa blankong C120 cassette tape para mabigyang sagot ang sang tanong na kumakalmot sa eskinita ng lumbay ANO NGA BA TALAGA ANG KULAY NG PAMAMAALAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top