Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at

Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto Sina Bonifacio at Jacinto ang makabuluhang bitling sa pagitan ni Balagtas at ng ating panahon upang mabuo ang salimuot ng daloy ng Tradisyon Sila ang isa pang tugatog ng Tradisyon pagkaraan ni Balagtas at wala sa talayak ni Rizal Para silang nawawala at puslit na anino, na sapagkat wala sa teksto ni Rial ay malimit na hindi maisaalang alang sa umiral na kodigo ng Tradisyon mula kay Balagtas at agpas sa pagsusuri ni Rial Sila ang higit na malusog na tagapag ingat ng kadakilaan ni Balagtas bilang makata ng bayan Sila ang pruweba ng mga limitasyon ni Rizal ng sambayanang FilipinoSa pamamagitan ng librong ito, napag ugpong ko na ang aking panukalang salaysay Maraming interesanteng punto sa librong ito ni Almario Ilan dito ang kanyang paglilinaw sa debateng formalista vs Marxista, pagpapalalim sa kanonisadong kuwento ukol sa away ng estetisistang kampo ni J.G Villa at mga Ingleserong ginagamit ang astang maka kaliwa upang sakyan ang pagsikat ni Villa Nakakaaliw din ang kritisismo ni Almario sa mga tula ni Bonifacio at Jacinto, lalo na t sinusubukan niyang igpawan ang turing sa kanilang mga likha bilang likha lamang mga rebolusyonaryo kaya t Maraming interesanteng punto sa librong ito ni Almario Ilan dito ang kanyang paglilinaw sa debateng formalista vs Marxista, pagpapalalim sa kanonisadong kuwento ukol sa away ng estetisistang kampo ni J.G Villa at mga Ingleserong ginagamit ang astang maka kaliwa upang sakyan ang pagsikat ni Villa Nakakaaliw din ang kritisismo ni Almario sa mga tula ni Bonifacio at Jacinto, lalo na t sinusubukan niyang igpawan ang turing sa kanilang mga likha bilang likha lamang mga rebolusyonaryo kaya t hindi binabasa bilang seryosong panitikan Naalala ko ang ganito ring sulatin ni Jose Maria Sison at E San Juan.Nakakainis lamang ang maraming pasaring ni Almario sa kilusang pambansa demokratiko na ang pinanghuhugutan ay ang kanyang adhikaing makabansa at pagpapalago ng katutubong aspeto sa paglikha ng kasaysayan May ilan namang okey lang dahil may punto naman ngunit may ilan ding hindi na mawari kung maituturing pa bang obhektibo pagkat may tonong sarkastiko Mukha ngang apektado talaga si Almario sa kanilang away ng manunulat na si Gelacio Guillermo nang sinulat niya ito.Gayunpaman, nagustuhan ko ang ganitong pag alala sa anyo ng tula at maging ang atensiyon sa mga malilit na detalye, mga nahalungkat na dokumento at iba pa Tunay ngang malalim ang balon ng kulturang Pilipino kaya t tiyak na marami pa itong mapupuntahan kung mapalaya ang ekonomiya, pulitika at kamalayan sa namamayagpag na sistemang mapang api

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top