Satanas sa Lupa Kindle ✓ Satanas sa PDF or

Satanas sa Lupa Ito pa lamang ang kauna unahang pagkakataon ang pulitika at mga pulitko sa Pilipinas ay walang awang hinubdan ng damit upang malantad ng buong buo ang kanilang paraan at wani sa pagkakamal ng salapi at sa pagsalaula sa sari sariling kabuhayan Ang buong nobela ay dapat basahing mabuti ng mga mambabasa upang maunawaan ang ilan sa mga sanhi ng ipinaghihirap ng bayan At sa palagay namin, si Carunungan ay may sapat na kakayahahan bilang manunulat at may budhing makalipunan upang maging pangunahing nobelistang Pilipino na nag ukol ng panahon at kakayahan sa pagsisiwalat ng mga pangit na katotohanan ng ating panahon Baka siya ang maging Emile Zola ng Pilipinas Prof Teodoro A Agoncillo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top