[ Epub ] ❧ Soytarı Gülmez Sırıtır Author Mehmet Ali Kılıçbay – Alwaysonltd.co.uk

Soytarı Gülmez Sırıtır Ge Icili Ini, Hatta Hi Li Ini Veya Hi Olmam L N Anlayan Ve Kavrayan Varl K Olman N Eli Kisinden Kurtulabilmek I In, Insan Kendini Sabitle Tirdi I Matematik Bir Denklem Kurar Ve Bu Denklemin B T N De I Kenlerini Sabit Sayd Kendi Varl Na Ve Varolu Una G Re Konumland R R Adeta Kendiyle Satran Oynayan Ve Kendi Taraf N Hep Kazand Ran Yaln Z Oyuncunun Durumunda Oldu U GibiSonu Ta Insan Tekine G Ler, Kendine A Lar Ama Bu Iki Konum, Sadece G R N Te Z Tt R Bu Sanal Z Tl K, Ayn Emberin Zerinde Olu An Ters Y Ndeki Hareketten Kaynaklanmaktad R Ve Bu Z T Y Nl , Ama G Zergah Ayn Iki Hareket Iki Kez Kesi Mektedir Birinci Zirve Ve Kesi Me L M Esnas Nda, Yani Sanal Ger Ekli In Hakikatle Bulu Mas S Ras Nda Meydana Gelir Di Er Zirve Ve Kesi Me Noktas , Birincisiyle Derecelik A Yapan Bir Noktada Bulunmaktad R Buras G Lerken A Lanan Noktad R Veya G L N Yo Unla Mas N N A Lay A D N T Noktad R Teki Nin Ba Na Gelen Herhangi Bir Ola And L N Rne In D Me Gibi , Benim Ba Ma Gelmemi Olmas Ndan T R Ya Anan Komiklik Duygusunun Giderek Yo Unla Mas D R Bu Sefer De Kurtuldum Un Rahatl N N Ya Bana Da Olursa Rahats Zl Na D N Mesidir


About the Author: Mehmet Ali Kılıçbay

1945 y l nda Ankara da do du Galatasaray Lisesi ni ve A SBF yi bitirrdi, iktisat doktoras yapt Gazi niversitesi nde ders veriyor, eviri yap yor, kitap yaz yor, polemik yap yor K l bay n eserleri Feodalite ve Klasik D nem Osmanl retim Tarz 1982 , Do u nun Devleti, Bat n n Cumhuriyeti 1992, mge Kitabevi Yay nlar , 2000 , ehirler ve Kentler 1993, mge Kitabevi Yay nlar , 2000 , Cumhuriyet ya da Birey Olmak mge Kitabevi Yay nlar , 1995 , Benim Polemiklerim mge Kitabevi Yay nlar , 1995 , Bu D nyay Ya amak mge Kitabevi Yay nlar , 1995 , Felsefesiz Sanat Oyunsuz Tarih mge Kitebevi Yay nlar , 1996 , Uyruktan Vatanda a Ge imden ktisada mge Kitabevi Yay nlar , 1996 , Siyasetsiz Siyaset mge Kitabevi Yay nlar , 1998 , Dinin Fizi i, Demokrasinin Kimyas mge Kitabevi Yay nlar , 1999 , Ah ab n yk s mge Kitabevi Yay nlar , 200010 thoughts on “Soytarı Gülmez Sırıtır

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top