⚡ Conformisme Et Revolte: Esquisse D'Une Psychologie de La Croyance Books ✪ Author Nurettin Topçu – Alwaysonltd.co.uk

Conformisme Et Revolte: Esquisse D'Une Psychologie de La Croyance Reading Conformisme Et Revolte Esquisse D Une Psychologie De La Croyance Author Nurettin Top U Instaposter.us Biz, Hem Uysall A Hem De Anar Izme Kar Y Z Her T Rl Sosyolojizme, Yani Toplum Ger E Inin Her Ey Oldu U Anlay Na Kar Oldu Umuz Kadar, Bencil Ve Kat Ferdiyet Ili In De Kar S Nday Z Sadece B T N Iradeleri Ayn Ekilde Belirleyen Bir Rade Kar S Ndaki Uysall Kabul Ediyoruz.Bize G Re Selamet, Tarih Ve Insanl Kla Birlikte, Tarihin Ve Insanl N Var Olu Sebeplerini I Inde Bulacaklar Bir Mutlak A Ba Lanmaktan Ibarettir Akl Ba Nda Bir Insanl K, Kendini Asla Gayesi Ve Ger Ekle Tirece I Mukadderat Olmayan Bir Varl K Olarak D Nemiyecektir Kendi Gayesini Bilecek Noktaya Eri Mese Bile O, Sanki Bu Gayeye Arka Arkaya Gelen Nesillerin Sonsuzlu Unda Ula Lacakm Gibi Hareket Edecektir.Ferdin Boyun E Men Zorunda Kald Bir Bask Unsuru Olarak Toplum, Zorbal K Ve Zulme Kanat Germekte, Bu Ekilde Esirli I Ve Esaret Derecesinde Uysall Yaratmaktad R O, B Ylelikle Ferin Iradi G Lerini Ld Rmektedir Oysa Toplum Tam Aksine, Ferdi Hareketin Zlem Duydu U, At Ld Bir Ideal, Yani Merhametin Ve Isyan N Esiri Olan Ideal Olmal D R Nsanl Kta Inan Lar N Tesirli Bir Ekilde Yay Lmas , Ger Ekten Toplumun Ve Medeniyetin Yarat C S D R Te Bu Yay Lmad R Ki, Herbirimizi G C M Z Nisbetinde Birer Asi, Yani Birer Ahlaki Varl K Haline Getirir Biz, B T N Insanl N Selametini Bu Inan Lar N Yay Lmas Olgusunda Arad K.


10 thoughts on “Conformisme Et Revolte: Esquisse D'Une Psychologie de La Croyance

  1. says:

    Bir m hendis olarak felsefe konusunda niversitede ald m se meli ders d nda bir kitap okumam t m Bir Erzurumlu olarak hem ehrim Nurettin TOP U nun bu g zel eserini bitirdim ama tekrar z mseyerek okumak istiyorum ve de ba lad m, yakla m olarak m thi bir felsefe anlay..


  2. says:

    Baz ba l klar a r zorlama gelse de, akl ma kaz nan birka c mle kocaman kl bir tabela mahiyetinde adeta syan m z Allah s z insana, Stirner in anar izmine, Rousseau nun sakat, meflu ferdiyet ili ine, Schopenhauer un neticesiz k t mserli ine Allah s z ferdiyet ilikten, tabiat aleminde A...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top