[KINDLE] ✿ Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek ❃ Adnan Yücel – Alwaysonltd.co.uk

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek A Ks Z Ve Parampar Ayd Ya Ambir Inanc N Y Celi Inde Buldum Senibir Kavgan N G Zelli Inde Sevdimtmedi Daha S R Yor O Kavgave S Recekyery Z A K N Y Z Oluncaya Dek A K Demi Ti Ya Am N B T N Ustalar A K Ile Sevmek Bir G Zelli Ive D V Ebilmek O G Zellik U Runai Te Y Z Nde Badem I Eklerisa Lar Nda G Len Toprak Ve Ilkbaharn Misin Seni Sevdi Im O Kavga,sen O Kavgan N G Zelli I Misin Yoksabir Inanc N Y Celi Inde Buldum Senibir Kavgan N G Zelli Inde Sevdimn Kez Budad Lar K Rpe Dallar M Z Bin Kez K Rd Laryine I Ekteyiz I Te Yine Meyvedeyizbin Kez Korkuya Bo Dular Zaman Bin Kez L Mledileryine Do Umday Z I Te, Yine Sevin Teyiztmedi Daha S R Yor O Kavgave S Recekyery Z A K N Y Z Oluncaya Dek lmeden nce g ne teydi g zleri te bu y zden l rken l ld son s zleri Ya ar Kemal in cenazeisinin videosunda ilk kez kar la t m iir Tamam da g zelmi ok be endim Fikir edinmek i in bir ka k tas dinlenebilir. G zel, k sa, temiz, iirsel, tatl , ufak T rk e iir kitaplar ndan Yazar , konusuna g re ba ar l dizeler yazm , airli ini ispatlam Ger ekten, zaten iir de b yle ritmik bir u ra t r Durulu unu ayarlayabildi i bu kitab yla yazar n ve yay nevini tebrik ediyorum Sadece zerine d n lecek bir akis olmamas kitab hediyeli ya da yavan k labilir iirin iir i in kullan ld atlanmamal Buradan al nacak hazz toplumsala paylamamas ancak sezdirmesi hassas okurlara rahats zl k verebilir. Okumaya ba lad n zda kitaba ve aire uzak durmay n biraz sitemkar bir tonda okuman z fayda eder b ylece sayfalar ilerledik e kursa n za birikecek ger ekten kap ld n zda sinirden a lamamak i ten bile de il.


About the Author: Adnan Yücel

27 Mart 1953 te Elaz da do du Diyarbak r E itim Enstit s T rk Dili ve Edebiyat B l m 1975 ile Ankara niversitesi E itim Fak ltesi G zel Sanatlar B l m n bitirdi 1977 1975 y l ndan itibaren Ankara liselerinde retmenlik yapt 1987 y l ndan bu yana ukurova niversitesi E itim Fak ltesinde T rk Dili retim g revi yapt 1996 da Rotherdam da d zenlenen iir festivaline T rkiye yi tems


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top