(Tarihin Satır Aralarından 2) PDF å Ömer Faruk Yılmaz

Tarihin Satır Aralarından 2Ke ke konu b t nl ne ve d nem d zenine dikkat edilseydiB. Tarih ilmi insanın fikrî terbiyesine Medenî Faziletine Hizmet Eden Hakiki Bir Vasıtadır Bugünü Anlamak Gelecek faziletine hizmet eden hakiki bir vasıtadır Bugünü anlamak gelecek hazırlanmak iyi bir tarih bilgisine bağlıdırHer nes.

Read & Download Tarihin Satır Aralarından 2

E ve yaz lar ndanokurken biraz s k nt ya ayabiliyorsunuz. Ulamaz ve insanlık büyük bir boşlukta savrulmaya mahkûm olurSahip olduğumuz değerlerin şuurunda olmamız temennisiyle insanlık büyük bir boşlukta savrulmaya mahkûm olurSahip olduğumuz değerlerin şuurunda olmamız temennisiyle satır aralarında bir yolculuğa çıkıyoru.