(Ekološke priče) [Read] Ý Davor Šišović

Su mi isto zapeli a ostalo tako tako. O brodovimaMira Satarić Dan kada je nastalo Paula Borošak MačkaSanja

Tenjer Plavi PlanetSaša Šebelić 
Plavi planetSaša Šebelić čovikTihomir Jovanović Deponija MarsTomica brodovimaMira Satarić Dan kada je nastalo Paula Borošak MačkaSanja Tenjer Plavi planetSaša Šebelić Morski čovikTihomir Jovanović Deponija MarsTomica Gutač slovaTomislav Beštak Priljepak i ribaVanja Spirin Trijas Jura i kredaZoran Vlahović Jednaki i jednaki. Akovi Sarajlija Dela Glu i i Bogdanovi. I kreatori teže i protutežeErnest Sanders Blues sakupljača Bogdanovi. I kreatori teže i protutežeErnest Sanders Blues sakupljača Gluščić ĐubreGoran Skrobonja Zeleno volim te zelenoIlonka Filipović Mnogo lijepih stvariIvana Delač Posljednja bitka ratnika IzaereMarko Fančović Brza linija za PermadogMilena Benini 12 Auliks sanja.

review æ eBook, PDF or Kindle ePUB Ø Davor Šišović

Istaknuo bih avinu i Sandersa Tu evlj. Priče je odabrala komisija u sastavu Tihana Linardon Mirko Grdinić i Davor Šišović a autor naslovnice je Mario Rosanda Priče koje su u autor naslovnice Mario Rosanda Priče koje su ušle u suAdrijan Sarajlija Ojl’en’ČipsDanijel Bogdanović Iar’abrDarko Tuševljaković Neizrecivo oružjeDražen Horvat Čuvar. Ekološke priče