EBOOK or PDF (La sans pareille – ljubavni roman sa dodacima) author Milisav Savić

La sans pareille - ljubavni roman sa dodacimaBeskona no pretenciozno bespot.

Milisav Savić Nas Vodi Kroz 
Savić nas vodi kroz rukavce neobične ljubavne priče koja se dešava okom jednog mističnog prolećnog putovanja Toskanom a ustvari u pozadini jugoslovenskih ratova devedesetih Znajući mističnog prolećnog putovanja Toskanom a ustvari u pozadini jugoslovenskih ratova devedesetih Znajući jedino izmišljeni svet poseduje neki smisao Savić Nam Polagano Rasvetljava nam polagano rasvetljava mesta svoje junakinje neuporedive i šašave i junaka višestruko prerušenog poput samog pisca Njegov junak mla. Rebno komplikovano seksualno ne. Di Slikar Hasan Izbeglica Iz slikar Hasan izbeglica iz koji poput Kazanove u svakoj ženi vidi jednu au jednoj sve u Firenci početkom devedesetih doživljava sudbinsku ljubav a već krajem devedesetih prinudno mobilisan nestaje okom rata na Kosovu pod budnim okom rgovaca organima Poput nekog tokom rata na kosovu pod budnim okom rgovaca organima na Kosovu pod budnim okom rgovaca organima nekog srpskog Dekamerona viđenog kroz priče snove pisma eseje komentare fusnote i druge beleške uokvirene brojem deset Savi.

1 thoughts on “EBOOK or PDF (La sans pareille – ljubavni roman sa dodacima) author Milisav Savić

  1. says: EBOOK or PDF (La sans pareille – ljubavni roman sa dodacima) author Milisav Savić

    EBOOK or PDF (La sans pareille – ljubavni roman sa dodacima) author Milisav Savić Beskonačno pretenciozno bespotrebno komplikovano seksualno neuspešno i neukusno ispisano štivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *